สกุลเงินอาเซียน
อาเซียนมีค่าเพราะเธอ
อาเซียนสดใสจุงเบย
อาย
โอ้ละหนออาเซียน
ณ บัด now

 

ไปให้ถึงโลกอาเซียน
มิตรภาพที่ดี
เมืองหลวงอาเซียน
รวมใจเป็น AEC
รอรักอาเซียน
รักคือความผูกพัน
รักเมืองไทย
เรารักอาเซียน

 

คำทักทาย
คำทักทายอาเซียน
คู่ใจอาเซียน
ชาติใดบ้างนะ
ดอกไม้ประจำชาต
ดอกไม้อาเซียน
เที่ยวชาติพม่า
เที่ยวอาเซียนกัน
 

ครูที่ปรึกษา
นางรุ่งนภา โถบำรุง / นางสาวยุพิน โถคำนาม
โรงเรียนบ้านผักคำภู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ASEAN Community
ASEAN +3
Color of ASEAN
ก้าวไปใน AEC
ก้าวไปในอาเซียน
ใกล้กัน
เข้ามาอาเซียนกัน
คำขวัญอาเซียน