เกมระบายสี ชุดที่ 1

เกมระบายสี ชุดที่ 2

เกมระบายสี ชุดที่ 3

เกมระบายสี ชุดที่ 4

เกมระบายสี ชุดที่ 5

 

 

เกมจับคู่ ชุดที่ 1

เกมจับคู่ ชุดที่ 2

เกมจับคู่ ชุดที่ 3

เกมจับคู่ ชุดที่ 4

เกมจับคู่ ชุดที่ 5

 

 

เกมจิ๊กซอว์ ชุดที่ 1

เกมจิ๊กซอว์ ชุดที่ 2

เกมจิ๊กซอว์ ชุดที่ 3

เกมจิ๊กซอว์ ชุดที่ 4

เกมจิ๊กซอว์ ชุดที่ 5

 

 

เกมเก็บของ ชุดที่ 1

เกมเก็บของ ชุดที่ 2

เกมเก็บของ ชุดที่ 3

เกมเก็บของ ชุดที่ 4

เกมเก็บของ ชุดที่ 5

 

 

 

 

ครูที่ปรึกษา
นางรุ่งนภา โถบำรุง / นางสาวยุพิน โถคำนาม
โรงเรียนบ้านผักคำภู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน